top of page
KVALITETSSÄKRING

Som klient hos VKN kommer ni att ha ett nära samarbete med ett engagerat team av kvalificerade specialister. Genom personlig rådgivning baserad på gedigen kunskap och kännedom om våra klienter levererar vi kvalité. Vi arbetar i enlighet med International Auditing and Assurance Standards Board och FARs standards för kvalitetssäkring och kontroll. VKN sätter stort värde i sin kultur som understryker vikten av hög etik och arbetar efter god revisorssed. Oavsett vilken eller vilka av våra tjänster ni är intresserad arbetar vi på samma sätt. Våra klienter ska kunna få en förståelse hur vi arbetar och vilket typ av samarbete ni kan förvänta er från oss. Det handlar för oss om att säkerställa att vi kan leverera tjänster anpassade efter er verksamhets behov på ett effektivt sätt och med kvalité. Vår process är också en central del i vårt löpande kvalitetsarbete och ramverk som efterföljer Revisorsinspektionens kvalitetskrav.

NÄTVERK
NÄTVERK
FAR_Medlem_RGB.png
PMS280-Mbr-Std.jpg
VKNs PROCESS - Kvalité, Anpassning, Effektivitet
Untitled 2.001.jpeg
1. GENOMGÅNG

Som ny klient hos VKN kommer ni att genomgå en grundläggande översyn av er verksamhet som ett första steg. Det gör att vi lär känna er verksamhet och ger er möjlighet att se hur vi arbetar. Det är det första steget i vårt långsiktiga och kvalitativa samarbete. Detta steg integreras senare i en återkommande översyn.

2. UPPLÄGG

När vi har en uppfattning om er verksamhet handlar det om att skapa ett anpassat upplägg, en strategi och en handlingsplan utifrån era behov baserat på en mer djupgående förståelse av er verksamhet.  

3. UTFÖRANDE

När vi har en klar bild om vad som behöver göras så skrider vi till verket. 

4. LEVERANS

Efter utfört arbete och granskning levereras kvalitetssäkrad slutprodukt i enlighet med gällande lagstiftning och god revisorssed.

VKNs Process
bottom of page